Skip to main content

幼稚園

課程介紹

中文課程開辦機構

  • 香港浸會大學持續教育學院
  • 香港專業教育學院(沙田)
  • 香港教育大學

英文課程開辦機構

  • 香港浸會大學持續教育學院
  • 香港教育大學

 

中文課程入學要求

香港浸會大學持續教育學院

  • 持有幼兒教育證書 (C(ECE)) 受政府認可並達資歷架構第四級的幼兒教育資歷 同等學歷;
  • 香港中學文憑考試中國語文科成績達到第二等級或以上 香港中學會考中國語文科成績達到E級或以上

香港專業教育學院(沙田)

  • 持有幼兒教育證書資格或以上

香港教育大學

  • 合格幼稚園教師(Qualified Kindergarten Teacher),或具備同等學歷

(英文專業發展課程的課程入學要求,只有英文版本